• III. Ulusal Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi tarafından : Ocak 10, 2017

    Varlığını yüzyıllardır dünyada sürdüren insanoğlu çağın gerekliliklerine göre kendine yönetim biçimleri geliştirmiştir. Yönetim süreçlerinin evrimi sonucunda ise 100 yıllık süredir Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) etkinliğini artırmış, toplumu, karar verme mekanizmalarını ve hayatı doğrudan etkilemeye başlamıştır. ... Devamı...

  • Sosyal Sorumluluk ve Kurum İmajı tarafından : Ocak 17, 2015

    İMAJ VE KURUM İMAJI İmaj imgeleme yoluyla zihinde canlandırılan nesne, kavram, durum ve sembollerdir, kişi veya kurumların birbirleri üzerinde bırakmış oldukları izlenimlerdir, bireylerin akıllarında zamanla ve birikerek oluşan imgeler bütünüdür. İmaj günümüz şartlarına uyum sağlayarak, sürekli ... Devamı...