İstanbul Center of International Law Mülteci Hukuku Kış Akademisi

İstanbul Center of International Law Mülteci Hukuku Kış Akademisi

Programın Amacı:

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Arap Baharı sonrasında ortaya çıkan iç savaşlar sonucunda dünya üzerindeki mülteci sayısı İkinci Dünya Savaşı’ndan beri en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Özellikle 2011’de patlak veren Suriye iç savaşı ile beraber mülteci meselesi başta Türkiye ve tüm dünyanın gündemine oturmuştur. Suriye’deki zulümden kaçarak Türkiye’ye sığınan ve başlangıçta binli rakamlar ile zikredilen sığınmacı sayısı, şimdilerde milyonlar ile ifade edilmektedir. Türkiye bu süreçte, krizin çözümü ve sığınmacılara yardım hususunda en başından beri örnek bir politika izlemiş, hem insani hem de hukuki manada somut ve yol gösterici adımlar atan bir tutum izlemiştir. Programda Türkiye’nin özellikle bölgesel kriz kapsamında Uluslararası Mülteci Hukuku’na yapmış olduğu katkıların, mülteci haklarının korunması hususunda yaptığı çalışmaların ve uyguladığı yöntemlerin ele alınıp incelenmesi planlanmaktadır. Bunun dışında mülteci kavramının hukuki statüsünü ele almak ve başta Suriye olmak üzere mülteci krizlerinin çözümünün uluslararası hukuk çerçevesinde tartışılması da hedeflenmektedir. Uluslararası katılımın da olacağı programda, Mülteci Hukuku’nun tüm yönleriyle ele alınması ve bu alanın ülkemizde nasıl uygulandığının gösterilmesi, Türkiye’nin bu alanda aldığı önlemler ve yaptığı çalışmaların vurgulanması hususunda önemli bir rol oynamaktadır.

Programın Kapsamı ve Yöntemi

5-11 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Mülteci Hukuku Kış Akademisi, İstanbul Uluslararası Hukuk Merkezi(ICIL) liderliğinde ve İstanbul Üniversitesi işbirliğinde İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu’nda düzenlenecek olup Türkiye’nin yanı sıra yurt dışından da bu alanda çalışmış uzman öğretim görevlilerinin ders vereceği bir eğitim programı olacaktır.

İçerik:

1 hafta sürecek programda toplam 30 saat ders verilmesi planlanmaktadır. Dersler, Türkiye’nin yanı sıra yurtdışından da Uluslararası Mülteci Hukuku alanında çalışmış uzman öğretim görevlileri tarafından verilecektir.  Programda “Mülteci kavramı ve uluslar arası hukuk alanındaki yeri”, “Mülteci statüsünün belirlenmesi”, “Türkiye’de mültecilerin hukuki durumu ve korunması”, “Uluslararası kurumların Mülteci Hukuku’nun uygulanması konusundaki tutumları”, “Türkiye-AB Geri Kabul Antlaşması’nın Uluslararası Hukuk açısından yorumlanması” gibi konular ele alınacak ve tüm dersler İngilizce işlenecektir. Ayrıca Türkiye’de mülteci haklarının korunması hususunda çalışmalar yapan Sivil Toplum Kuruluşları tarafından katılımcılara sunumlar yapılacak, Türkiye’nin bu alanda yaptığı çalışmalar her yönüyle ele alınacaktır. Programın sonunda bir simülasyon yapılarak katılımcıların teoride gördüğü konuları pratiğe dökmesi de beklenecektir. Programın sonunda tüm katılımcılara sertifika verilecektir.

 Genel olarak program, uluslararası bir ortamda Mülteci Hukuku’nun güncel konularla beraber ele alınıp tartışılmasını, teorik ve pratik çalışmalar ile de katılımcıların bu alanda bilgi ve tecrübelerinin arttırılmasını, en önemlisi de bu alanda Türkiye’nin yaptığı çalışmaların ve uyguladığı yöntemlerin doğru ve etkili bir şekilde katılımcılara gösterilmesini hedeflemektedir.

Başvuru Süreci:

Süreçte başvuru yapan her kişiden CV ve bu programa niçin katılmak istediğini anlatan İngilizce bir motivasyon mektubu(3 sayfayı geçmeyecek şekilde)  istenecektir. Başvurular ICIL Akademik Kadrosu tarafından değerlendirilecektir.  Başvuru için yukarıda belirtilen gerekli belgeler contact.icil@gmail.com yollanacaktır. Programa dışarıdan katılım için açılan kontenjan sınırlıdır.

Ücret:  175 € (Öğle ve akşam yemekleri, ders materyalleri ücrete dahildir. Türkiye’den katılacak öğrencilere kısmi burs imkanı sağlanacaktır.)

Son başvuru tarihi: 20 Ocak 2017

Kimler başvurabilir?  Kurs; İngilizceye yetkin lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden öğrencilere,  STK çalışanlarına ve gönüllülere, avukatlara,  araştırmacılara yöneliktir.  Hukuk öğrencisi olma zorunluluğu yoktur, ancak bütün adaylar başvuru sürecinde uluslar arası hukuka olan ilgilerini kanıtlamak zorundadır.

Detaylı bilgi için:  http://www.icil.org.tr/winter-school-2017/

 

Son Yazılar
Bir cevap bırakın