Girişimci İş Planı Yazımı Dersleri

Girişimci İş Planı Yazımı Dersleri

Günümüzde bir çok kişi yaratıcı fikirlerini hayata geçirmek ve kafasında oluşturduğu iş fikrini uygulamak amacıyla bir çok girişimde bulunmaktadır. İş fikriniz güzel, vereceğiniz hizmet veya satacağınız mal yenilikçi bir ürün ama size iş kurma sürecinde rehberlik edecek en önemli konulardan biri iş planınız!

Girişimci iş planı; girişimcinin kurmayı düşündüğü iş ile ilgili temel alt yapıyı oluşturduğu, gerekçesini sunduğu, ihtiyaç analizi gerçekleştirerek, kısa-orta-uzun vadeli hedeflerle pazarlama planı oluşturduğu yol gösterici bir planlama rehberidir.

İş Kurma Süreci – İş Akış Şeması

– Motivasyon – Girişimcilik ve Kendi İşini Kurma Motivasyonu

– İş Fikrinin Belirlenmesi

– Çalışma Programının Hazırlanması

– Ön Değerlendirme Aşaması

– Yapılabilirlik Araştırması

– İş Planı Yazımı

– İş Kurmak

– İş Geliştirme ve Sürdürülebilirlik Sağlama

Girişimcilik Motivasyonu: Girişimci mutlaka girişimcilik motivasyonuna sahip olarak işi kurma, sürdürme ve geliştirme temelinde bu motivasyonundan yola çıkmalıdır. Ülkemizde bir çok girişimci, şirkette emir altında çalışmama, kendi işinin patronu olma, esnek çalışma saatlerine  daha çok para kazanma ve yüksek kar marjı ile çalışma olanağına kavuşma motivasyonu ile yola çıkmaktadır. Ancak sadece bir kaçış noktası veya umut olarak girişimcilik motivasyonuna sahip olmak, girişimciyi başarısızlığa da sürükleyebilir. Ani, kararsız, programsız bir motivasyon başarı yerine felaket de getirebilir.

İş Fikrinin Belirlenmesi: Girişimci iş fikrini belirleme aşamasında; yeteneklerini, daha önce yer aldığı sektörleri, iş deneyimini, pazar bilgisini göz önüne alarak iş fikrini belirlemelidir. Sektör değiştirmek, farklı bir iş konusunda girişimcilik gerçekleştirmek her zaman risklidir. Faaliyet göstereceğiniz iş kolu konusunda pazar bilginizin üst düzey olması, tedarikçi ve müşteri konusunda bilginiz olması girişimcilik başarınızı yükseltecektir. Ülkemizde girişimcilikte yapılan en büyük hata; karlı ve verimli görerek farklı bir iş alanına girerek sonucunda başarısız olmaktır.

Çalışma Programının Hazırlanması: İş fikrinin belirlenip iş kurma sürecine kadar gerçekleştirilecek eylem planı ve stratejilerle ilgili çalışma programının hazırlanması girişimci için önemli bir süreçtir. Çalışma programı; girişimcinin planlama yaptığı ve bu planları temellendirdiği, planı uygulamak için ne tür stratejiler belirleneceği, riskler ve ön görülerin tespit edildiği bölümdür.

Ön Değerlendirme Aşaması: Bu süreçte; iş fikrinin uygulanabilirliği, gelir potansiyeli, iç ve dış etkenler, piyasa analizi ve verimlilik analizi için ön değerlendirme yapılır. Piyasada faaliyet gösteren firmaların mevcut durumları, gelir-gider grafiği, ulusal ve bölgesel veriler, müşteri portföyü ve yıllık gelişim grafikleri üzerinde durularak girişimcilik konusu faaliyet alanı ile ilgili ön bilgi toplanarak başarı analizi gerçekleştirilir.

Yapılabilirlik Araştırması: Ön değerlendirmede elde edilen veriler ışığında ortaya çıkan başarı analizi doğrultusunda iş konusu-yer-firma potansiyeli üçgeninde yapılabilirlik araştırması gerçekleştirilmektedir. Yapılabilirlik araştırması sırasında girişimcinin kendi potansiyelini objektif değerlendirerek iş konusuna uygun olup olmadığını belirlemesi önemlidir.

İş Planı Yazımı: Daha önce gerçekleştirilen ihtiyaç analizi, yer analizi, müşteri analizi, hedef analizi ve verimlilik analizinin detaylandırıldığı, iş fikrinin yazılı dokümana dönüştürüldüğü aşamadır. İş fikrinin plana geçirilmesi ve iş planı formatında yazılması 3-4 farklı formasyonunda gerçekleştirilebilir, bunlardan biri de KOSGEB Girişimci İş Planı formatıdır. İş Planının en önemli bölümlerinden biri de maliyet analizi, ekonomik veriler ve kar analizleridir.

İşin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliği: İş planı yazımı ve işin kurulmasından sonra en önemli etkenlerden biri de işin sürdürülebilirliğin sağlanması, istikrarlı bir büyüme grafiğinin elde edilmesidir. İşletmenin veya girişimin is planı hedefinde büyüme sağlaması ve sosyal yarar sağlayarak çarpan etkisi yaratması önemlidir.

Bir sonraki yazımızda İş Planı Yazımını uygulamalı olarak işleyeceğiz!

Gökhan Turgut Ünal

Avrupa Birliği Proje ve Girişimcilik Uzmanı

Son Yazılar
Bir cevap bırakın