Erasmus+ Staj Nedir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Erasmus+ Staj Nedir? Başvuru Şartları Nelerdir?

Erasmus Staj Hareketliliği Faaliyeti Nedir?

Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanmasını destekleyen aracı bir programdır. Bu program ile öğrenci, bir Avrupa ülkesinde, öğrencisi olduğu eğitim alanına ilişkin uygulamalı iş tecrübesi edinir.

Erasmus Staj Hareketliliğine Kimler Başvurabilir?

Programa katılabilmek için Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olmak öncelikli koşuldur. Öğrenciler lisans öğreniminin yanı sıra yüksek lisans ve doktora programlardan da seçilebilir. Öğrencilerin staj faaliyetine katılımının sağlanabilmesi için öncelikle yükseköğretim kurumuna veya kendi ülkesindeki ulusal ajansa (Türkiye için AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi) hibe başvurusunda bulunması ve Erasmus kapsamında staj yapmak üzere seçilmeleri gerekmektedir. Yine de bilinmelidir ki, Standart Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumları Erasmus staj faaliyeti gerçekleştiremez ve bu kapsamda öğrencilerini yurtdışına gönderemez.

Öğrenciler Nasıl Başvurabilir?

Öğrenciler Erasmus staj hareketliliği faaliyetinden yükseköğretim kurumları veya konsorsiyumlar(her ülkenin kendi resmi ulusal ajansı) aracılığı ile faydalanabilmektedir. Erasmus programı kapsamında staj yapmak isteyen öğrencilerin kendi yükseköğretim kurumlarındaki Erasmus ile ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

Hareketlilik İçin Ne Gibi Koşullar Aranır?

Öğrenci yerleştirmede öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma koşulu aranmaz. Daha önce Erasmus eğitim programına katılmış olmak da Erasmus staj programına katılmak için engel değildir. Öğrenciler lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olabilir. Ancak mezun ve mezuniyet hakkını elde etmiş olan öğrenciler, mezuniyet veya çıkış belgelerini almamış dahi olsalar faaliyetten yararlanamazlar.

Program Ne Kadar Sürer?

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için süreç 3 ile 12 ay arasında olup meslek yüksekokulu gibi kısa dönemli yükseköğretim programları öğrencileri için genellikle daha kısa süreli olup 2 aydan başlar, 12 aya kadar sürebilir.

Erasmus Staj Hareketliliği Faaliyeti Neyi Kapsar?

Öğrencilere staj faaliyetleri için yurtdışında kaldıkları süre için mali destek verilir. Verilen mali destek geri ödemesizdir. Belirtilmelidir ki öğrencilerin bütün masraflarını değil, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan masrafların karşılanabileceği hibe desteğinde bulunmaktır. Ancak öğrenciler istedikleri takdirde hibesiz Erasmus öğrencisi olarak Erasmus öğrencisi de olabilirler. Bir öğrenci Erasmus staj hareketliliği faaliyetinden bütün yükseköğrenim hayatı boyunca yalnız 1 defa hibe alarak yararlanabilir, daha sonra hibesiz olarak tekrar yararlanılması mümkündür. Ancak öğrenim hareketliliği hibesi alınması staj hareketliliği hibesi alınmasına engel değildir.

Başvurular Ne Zaman Yapılır?

Başvurular yılda bir defa, akademik yıl başlamadan önce, Merkez tarafından duyurulan tarihe kadar yapılır. Söz konusu başvuruda gelecek akademik yılda gerçekleştirilmesi planlanan staj hareketliliği faaliyetleri için hibe talep edilir.

Staj Yapılabilecek (Ev Sahibi) Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede uygun bir işletmeden kasıt, büyüklüğü, yasal statüsü ve bulunduğu ekonomik sektör fark etmeksizin, özel yahut kamuya ait her türlü kurum veya kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Ancak diplomatik temsilcilikler, Avrupa Birliği(AB) Kurumları ile Avrupa Birliği (Topluluk) programlarını yürüten kuruluşlar bu program dahilinde ev sahipliğinde bulunabilen kuruluşlar arasında değildir.

Öğrencilerin seçim şartları ve hibe miktarları ile ilgili daha detaylı bilgi için:

İlgili akademik yılın Hayatboyu Öğrenme Ulusal Teklif Çağrısına bakınız.

İlayda Bal 

Proje Yönetimi Okulu Blog Yazarı

Son Yazılar
Yorum ( 2 )
  1. İbrahim
    19 Aralık 2016 at 11:13
    Cevapla

    Merhabalar, konuyla ilgili iletişime geçebileceğim bir e-posta adresi bırakabilir misiniz ?

Bir cevap bırakın